วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ซื้อน้ำมันเฃื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/176 02/07/2562 02/07/2562 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 319/35/62/173 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
167 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 319/70/62/172 27/06/2562 27/06/2562 319/70/62/172 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 319/60/62/170 26/06/2562 26/06/2562 319/60/62/170 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
169 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๑๖๘ 24/06/2562 24/06/2562 319/40/62/168 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
170 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/167 24/06/2562 24/06/2562 319/35/62/167 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
171 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนแนวทางพร้อมเสาเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.5+850-กม.12+400 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 51.30 ตร.ม. 319/-/62/165 18/06/2562 18/06/2562 319/-/62/165 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/62/163 14/06/2562 14/06/2562 319/60/62/163 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
173 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 รายการ 19/07/2562 18/07/2562 สข.2/ข5/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
174 ซื้อเสาป้าย ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว x 3.00 ม. จำนวน 20 ต้น 319/60/62/161 13/06/2562 13/06/2562 319/60/62/161 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
175 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/62/160 13/06/2562 13/06/2562 319/45/62/160 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
176 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/62/100 14/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/62/100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
177 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/99 14/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
178 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/62/98 14/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/62/98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
179 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/97 12/06/2562 10/06/2562 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 319/30/62/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
180 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/62/159 10/06/2562 10/06/2562 319/35/62/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 166 ถึง 180 จาก 222 รายการ