วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 รายการ 17/09/2562 16/09/2562 สข.2/ข.6/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
152 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12.00 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/210 15/08/2562 15/08/2562 319/60/62/210 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
153 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/35/62/209 14/08/2562 14/08/2562 319/35/62/209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
154 จ้างเหมาทำการ ซ่อมแบริเออร์และป้ายจราจร เนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ที่ กม.40+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เลขที่ 319/-/62/208 14/08/2562 14/08/2562 319/-/62/208 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
155 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1286+350-กม.1286+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 30/08/2562 30/08/2562 สข.2/38/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เลขที่ 319/45/62/207 13/08/2562 13/08/2562 319/45/62/207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
157 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 28 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/206 13/08/2562 13/08/2562 319/60/62/206 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ๓๑๙/๔๐/๖๒/๒๐๕ 09/08/2562 09/08/2562 319/40/62/205 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
159 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC.จำนวน 40 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/203 09/08/2562 09/08/2562 319/60/62/203 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
160 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ,4054 ,4145 และ 42 ปริมาณงาน 313,380.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/204 09/08/2562 09/08/2562 319/-/62/204 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
161 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เลขที่ 319/60/62/202 08/08/2562 08/08/2562 319/60/62/202 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
162 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.35+000-กม.39+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/201 08/08/2562 08/08/2562 319/-/62/201 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
163 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/45/62/200 07/08/2562 07/08/2562 319/45/62/200 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
164 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 KSC. จำนวน 40 ลบ.ม. เลขที่ 319/60/62/198 06/08/2562 06/08/2562 319/60/62/198 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
165 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 200.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/197 06/08/2562 06/08/2562 319/60/62/197 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 151 ถึง 165 จาก 246 รายการ