วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 ซื้อไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 1 รายการ 319/60/63/136 13/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/63/135 12/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 319/40/63/134 12/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
154 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานนและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.11+453-กม.11+823 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 25 รายการ 20/05/2563 สข.2/คัดเลือก23/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
155 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/63/133 07/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 319/40/63/131 05/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/63/132 05/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
158 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/29 05/05/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
159 งานจ้างก่อสร้าง งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม.1282+000-กม.1296+677 N/B,S/B (เป็นตอน ๆ) ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.9+895-กม.12+100 (เป็นตอน ๆ) ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.13+700-กม.49+050 (เป็นตอน ๆ) ทางหลวงหมายเลข 42 ระหว่าง กม.62+875-กม.69+759 (เป็นตอน ๆ) ทางหลวงหมายเลข 4054 ระหว่าง กม.0+011-กม.3+460 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4145 ระหว่าง กม.11+000-กม.25+000 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4243 ระหว่าง กม.0+000-กม.40+010 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 7 แห่ง (6,880 อัน) จำนวน 2 รายการ 15/05/2563 สข.2/คัดเลือก 22/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
160 จ้างก่อสร้าง งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.12+160-กม.42+939 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.45+000-กม.64+170 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.182+216-กม.190+411 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+550-กม.233+050 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง (7,877 อัน) จำนวน 2 รายการ 15/05/2563 สข.2/คัดเลือก 21/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
161 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 319/35/63/130 01/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/129 29/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
163 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/128 28/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
164 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 20 ถัง และยาง CRS-2 จำนวน 20 ถัง 31960/63/127 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
165 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 21 ตัน 319/60/63/126 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 151 ถึง 165 จาก 499 รายการ