วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 50 เมตร 319/60/63/151 27/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
137 ซื้อไวนิล จำนวน 1 รายการ 319/60/63/147 26/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/146 26/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
139 ซื้อ HOT MIX จำนวน 48 ตัน 319/60/63/149 26/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/63/148 26/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
141 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล ปริมาณงาน 83,333 ตร.ม. 319/-/63/145 21/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
142 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 319/30/63/30 21/05/2563 319/30/63/30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
143 ซื้อหิน ขนาด 3/8 จำนวน 24 ลบ.ม. 319/60/63/144 19/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 319/45/63/143 19/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 319/40/63/142 18/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
146 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00963-61 จำนวน 1 รายการ 319/-/63/141 18/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
147 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/139 15/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
149 งานจ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ - นาทวี ปริมาณงาน 83,200 ตร.ม. 319/-/63/138 14/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/63/137 13/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 499 รายการ