วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 17 ถัง เลขที่ 319/60/62/221 22/08/2562 22/08/2562 319/60/62/221 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
137 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 319/45/62/220 21/08/2562 21/08/2562 319/45/62/220 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
138 ประกาศขายทอดตลาด พัสดชำรุด งานงบประมาณ จำนวน 15 รายการ 18/09/2562 18/09/2562 สข.2/ข.7/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
139 จ้างเหมาทำการ ติดตั้งราวกันอันตราย CLASS I TYPE I ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1284+550-กม.1284+650 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 84.00 ม. เลขที่ 319/-/62/219 20/08/2562 20/08/2562 319/-/62/219 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เลขที่ 319/60/62/218 20/08/2562 20/08/2562 319/60/62/218 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
141 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.35+135-กม.42+740 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 120,203.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/217 20/08/2562 20/08/2562 319/-/62/217 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
142 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 40.00 ตัน เลขที่ 319/60/62/215 19/08/2562 19/08/2562 319/60/62/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
143 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 319/-/62/32 19/08/2562 19/08/2562 319/-/62/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
144 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 319/-/62/31 19/08/2562 19/08/2562 319/-/62/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
145 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 319/-/62/30 19/08/2562 19/08/2562 319/-/62/30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
146 จ้างซ่อมหม้อน้ำ 319/-/62/29 17/08/2562 16/08/2562 319/-/62/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ เลขที่ 319/60/62/214 16/08/2562 16/08/2562 319/60/62/214 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
148 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์ สีเหลืองพร้อมเสา จำนวน 5 ชุด เลขที่ 319/45/62/213 16/08/2562 16/08/2562 319/45/62/213 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
149 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 319/-/62/28 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 15/08/2562 319/-/62/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
150 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 43 , 4085 และ 4095 ปริมาณงาน 504,351.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/62/211 15/08/2562 15/08/2562 319/-/62/211 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 136 ถึง 150 จาก 246 รายการ