วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1290+014-กม.1304+681 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ 04/11/2565 สข.2/6/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 งานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1276+875-กม.1281+650 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 30,623 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 17/10/2565 สข.2/15/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.9+300-กม.9+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 53 รายการ 27/09/2565 สข.2/7/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+626 - กม.4+935 N/B, S/B (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 19/01/2565 สข.2/25/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ที่ กม.8+724 S/B, กม.10+696 S/B ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 24 รายการ 05/01/2565 สข.2/23/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1+397-กม.6+428 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 102 ต้น) จำนวน 3 รายการ 22/12/2564 สข.2/19/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
7 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+488-กม.10+586 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 91 ต้น) จำนวน 3 รายการ 20/12/2564 eb-สข.2/3/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
8 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+626-กม.4+935 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 15/12/2564 eb-สข.2/4/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
9 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 2 ระหว่าง กม.1275+602-กม.1278+209 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 37,145 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 14/12/2564 สข.2/20/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.1303+690-กม.1307+500 S/B ปริมาณงาน 36,195 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 14/12/2564 สข.2/11/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
11 งานจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 2 ระหว่าง กม.1275+602-กม.1278+209 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 37,145 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 14/12/2564 - แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+206-กม.9+200 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.994 กม. จำนวน 15 รายการ 13/11/2563 สข.2/23/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
13 งานจ้างก่อสร้าง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโรงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1296+713-กม.1299+435 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 4.218 กม. จำนวน 16 รายการ 13/11/2563 สข.2/27/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4145 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-บาโรย ระหว่าง กม.1+260-กม.3+570 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (67 ต้น) จำนวน 3 รายการ 09/11/2563 สข.2/10/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 งานจ้างก่อสร้าง งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.0+725-กม.2+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ 12/11/2563 สข.2/26/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 27 รายการ