วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.64+300-กม.74+397 LT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,292 ตร.ม. ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 319/-/62/121 29/03/2562 319/-/62/121 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
317 จ้างเหมาทำการซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ที่ กม.45+969 N/B 27/03/2562 319/-/62/120 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
318 จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อย ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.7+206-กม.42+939 (เป็นตอนๆ) 15/03/2562 319/-/62/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
319 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.9+900-กม.16+600 (เป็นตอนๆ) 01/03/2562 319/-/62/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
320 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ระหว่าง กม.31+837-กม.44+900 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,200 ตร.ม. 26/02/2562 319/-/62/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
321 งานจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,327 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4, 42, 43, 408, 4054, 4085, 4243 21/02/2562 สข.2/คัดเลือก29/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
322 งานจ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณร่องกลาง,ไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.7+206-กม.42+939 (เป็นตอนๆ) 01/02/2562 319/-/62/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
323 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.12+400-กม.17+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) 14/01/2562 319/-/62/72 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
324 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,120 อัน สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) 21/01/2562 สข.2/35/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
325 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองแงะ - นาทวี ระหว่าง กม.๐+๗๐๐ - กม.๖+๐๐๐ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๘๓,๓๓๓.๐๐ ตร.ม. ๓๑๙/-/๖๒/๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2562 319/-/62/66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
326 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.29+371-กม.30+275 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 18,209 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 07/12/2561 สข.2/33/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
327 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ ซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.28+330-กม.28+880 S/B และทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.190+411-กม.190+871 ปริมาณงาน 13,390 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ 07/12/2561 สข.2/34/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
328 จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.20+500-กม.24+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/62/33 22/11/2561 319/-/62/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
329 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.16+600-กม.23+370 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,330.00 ตร.ม. 319/-/62/138 25/04/2562 319/-/62/138 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 316 ถึง 329 จาก 329 รายการ