วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 01/05/2567

การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42  สาย บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.เขามีเกียรติ - บ.โต้นนท์ จ.สงขลา (ตอน คลองแงะ - นาจวก) ระหว่าง กม.9+000 - กม.15+000 ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร พื้นที่ บ้านท่าโต้ ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา, บ้านโต้นนท์ ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา  13.00  - 15.30  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา                              


'