วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
ลงวันที่ 01/05/2567

การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากน้ำเทพา - ธารคีรี ระหว่าง กม.10+468 – กม.14+625 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.745  กิโลเมตร พื้นที่บ้านป่ากอ ตำบลเทพา, บ้านแม่ที และ บ้านลำไพล ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมอ่ำ เพชรวงศ์ ที่ว่าการอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

 


'