วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ประชุมเตรียมการเยือนด่านสะเดานายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ลงวันที่ 03/11/2566

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เข้าร่วมของประชุมเตรียมการเยือนด่านสะเดานายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี อาคารที่ทำการด่านสะเดาแห่งใหม่


'