f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 1,768 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 28/05/2567 57,990.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 24/05/2567 46,209.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/05/2567 19,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 24/05/2567 21,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9586-14-0 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 7,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยาง SIZE TIRE 7.50-16-12 PR ของรถพ่วง จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 29,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยาง TUBE SIZE 7.50-16 ของรถพ่วง หมายเลข 15-6128-91-0 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 29,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R 16 ของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9311-14-5 จำนวน 4 เส้น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9311-14-5 จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง BOOTER ASSY BRAKE ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 24/05/2567 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขายทอดตลาดบ้านพักพร้อมรื้อถอน บ้านเลขที่ 155/32 , 155/104, 155/115 จำนวน 3 หลัง 23/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหลอดไฟ LED (STREET LIGHT) 100 W จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 17/05/2567 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 17/05/2567 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเปลี่ยนใบมีดและอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยของรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลข 60-0712-21-0 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 02/05/2567 5,906.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 3,000 ลิตร (งานงบประมาณ) 03/05/2567 93,186.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,192 รายการ