f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถขุด 82-6136-15-8 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุน 30/11/2563 61,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถบรรทุกกระบะเทหมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 17 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุน 25/11/2563 45,646.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 25/11/2563 8,501.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะ) งานงบประมาณ 25/11/2563 8,501.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอน สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750-กม.7+679 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 50 รายการ 23/11/2563 60,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 52 รายการ 23/11/2563 51,600,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานงบประมาณ 23/11/2563 109,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+187 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 55 รายการ 18/11/2563 60,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 - กม.6+500 18/11/2563 90,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0839-18-7 จำนวน 4 เส้น (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2563 15,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 17/11/2563 950,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 17/11/2563 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 17/11/2563 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ 16/11/2563 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 จำนวน 1 แห่ง 13/11/2563 60,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 487 รายการ