f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิคของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข 77-6086-03-0 จำนวน 7 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 23/08/2566 51,050.77 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิคของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 23/08/2566 17,013.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ OKI B412 (สีดำ) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/08/2566 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/08/2566 21,013.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/08/2566 8,916.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 16/08/2566 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย ตัวถังและกระบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6716-02-0 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 03/08/2566 202,433.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/08/2566 96,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ติดมาด้วของรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 12 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/08/2566 18,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยของรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 6 รายการ 11/08/2566 48,877.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดของรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 7 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 09/08/2566 39,497.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยาง TIRE SIZE 7.50-16-12 PR ของรถบรรทุกขนาดขนาด 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-7118-20-7 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/08/2566 15,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R 16 ของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0910-18-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/08/2566 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง ของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9356-14-7 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/08/2566 10,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางนอก ขนาด 16.9-28-12 ชั้น ของรถตักหน้า- ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/08/2566 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,137 รายการ