f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 30/08/2562 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ 29/08/2562 71,435.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6024-92-1 จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 18,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 29/08/2562 122,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 53 รายการ 29/08/2562 172,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างรื้อถอนและติดตั้งสายสลิงธงชาติไทยใหม่ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิล (สายสลิงแสตนเลสอย่างดี) จำนวน 1 งาน 21/08/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-0038-94-5 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 117,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6315-18-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 26,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อไส้กรองของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6328-04-9 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 20,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/08/2562 32,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 28/08/2562 8,134.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/08/2562 16,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 27/08/2562 24,015.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 27/08/2562 8,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ EPSON ชนิดเติมแทงค์ (สีดำ) จำนวน 20 กล่อง 27/08/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 299 รายการ