f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6800-04-5 จำนวน 2 รายการ 12/09/2566 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกติดเครน หมายเลข 74-6271-21-5 จำนวน 10 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12/09/2566 12,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6800-04-5 จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12/09/2566 7,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 2 ลูก (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12/09/2566 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น MLT-D205L จำนวน 2 กล่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12/09/2566 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6025-95-7 จำนวน 15 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 22,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบส่งกำลังของรถบรรทุกติดเครน หมายเลข 74-6271-21-5 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 5,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข21-6666-17-4 จำนวน 26 รายการ (โดยวิะีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 9,402.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงระบบตัวถังและกระบะของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 10,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 26 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 11,190.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิคของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 8,346.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 26 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 9,402.04 ยกเลิก เพิ่มเติม
73 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงระบบตัวถังและกระบะของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 10,700.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
74 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถยนต์นั่งตรวจการณ์ หมายเลข 21-6665-17-3 จำนวน 26 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/09/2566 11,490.68 ยกเลิก เพิ่มเติม
75 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 7,129.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,137 รายการ