f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการทำสีตัวถังและกะบะของรถตรวจการณ์หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 11 รายการ 09/09/2562 39,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบตัวถังและกระบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 278,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไฟฟ้า ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถฟร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6219-96-2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 40,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบแอร์ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6328-04-9 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 24,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซีลน้ำมันและปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6531-95-0 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 17,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อกรวยจราจร (ขนาด 80 ซม. คาดแถบจราจร) จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อป้ายพับสามเหลี่ยมติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน จำนวน 2 อัน 02/09/2562 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องล่างของรถหางลาก หมายเลข 15-6226-94-2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 67,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2562 26,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 12,121.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 30/08/2562 15,479.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 299 รายการ