f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6716-02-0 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/09/2566 19,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6716-02-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/09/2566 63,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-7118-20-7 จำนวน 17 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/09/2566 33,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยของรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6315-18-0 จำนวน 7 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 30/08/2566 80,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 01/09/2566 256,457.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 31/08/2566 16,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างตัดชุดยามรักษาการณ์ จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 28/08/2566 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 25/08/2566 12,787.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 25/08/2566 5,412.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะระบบตังถังและกระบะของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0924-18-4 จำนวน 6 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 23/08/2566 7,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 6,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215-65 R 16 จำนวน 4 เส้น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถยกกระเช้า หมายเลข 78-6001-89-5 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อ BATTER 12 V75Ah MF รถหมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 2 ลูก (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-7118-20-7 จำนวน 10 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 15,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,137 รายการ