f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9153-13-2 จำนวน 9 รายการ 11/09/2562 39,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 19,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถพ่วง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 95,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถขุด-ตัก ล้อยาง หมายเลข 77-6116-04-5 จำนวน 6 รายการ 11/09/2562 16,882.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6202-19-0 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 108,502.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 7 รายการ 10/09/2562 41,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9153-13-2 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 6,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างของรถปิอัพ หมายเลข 44-0842-18-2 จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่งยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 17 รายการ 10/09/2562 38,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6219-96-2 จำนวน 3 รายการ 09/09/2562 5,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 3 รายการ 09/09/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถขุด-ตัก ล้อยาง หมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 6 รายการ 09/09/2562 16,882.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 299 รายการ