f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 7,129.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
77 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 9,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 17,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข 4120-001-11157-62 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 11/09/2566 10,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางTYRE 11.00-20-14 PR ของรถพ่วง หมายเลข 15-6226-94-2 จำนวน 3 คัน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 07/09/2566 48,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อไส้กรองของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 6 รายการ 07/09/2566 5,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 07/09/2566 209,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/09/2566 13,460.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบตังถังและกระบะของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9956-17-2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/09/2566 17,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างซ่อมระบบำฮดรอลิคของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/09/2566 13,460.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
86 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 10 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/09/2566 35,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อใบมีดของรถขุด หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะเจาะ) 06/09/2566 5,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 05/09/2566 28,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อตลับหมึกสีดำริโก้ SP 230 (3K) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 05/09/2566 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน 23 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/09/2566 21,378.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,137 รายการ