f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 01/11/2566 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 01/11/2566 54,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิค หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12/09/2566 7,704.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 05/07/2566 16,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 3,554 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 27/09/2566 106,820.09 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2566) 28/09/2566 107,328.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2566 19,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2566 35,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถลากจูง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 19/09/2566 60,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2566 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 18/09/2566 62,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 12/09/2566 47,147.57 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 18/09/2566 7,675.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 13/09/2566 108,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 13/09/2566 108,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,137 รายการ