f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1516 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2562 89,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1517 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1518 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 15,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1519 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 34,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1520 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 236,801.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1521 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1522 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 34,918.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1523 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 21/01/2562 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1524 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 21/01/2562 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1525 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 21/01/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1526 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา-ละงู ระหว่าง กม.30+000 - กม.40+680 และทางหลวงหมายเลข 4371 ตอน สามแยก-หยงสตาร์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+959 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางเป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 209,667.00 ตร.ม. 24/01/2562 119,510.19 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1527 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณแยกละงู - โลตัส ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.96+624 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ 25/01/2562 935,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1528 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2562 23,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1529 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/01/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1530 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 62017348934 21/01/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,516 ถึง 1,530 จาก 1,566 รายการ