f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 189,999.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 15,094.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2563 16,141.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 40,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 16,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 52,176.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/09/2563 5,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก (บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม)ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.65+752 และ กม.67+064 05/09/2563 86,667.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก (บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.32+790 และกม.39+368 11/09/2563 87,885.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง เป้าสะท้อนแสง สีเหลืองชนิด Diamond Grade แบบสองหน้า ขนาด 15x15 ซม. 10/09/2563 97,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/09/2563 10,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง เป้าสะท้อนแสง สีเหลือง ชนิด Diamond Gradeแบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. 09/09/2563 96,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก(บริเวณสะพาน) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ศาลากันตง - ตำมะลัง ระหว่าง กม.94+550 - กม.98+600 และทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ที่ กม.9+820 09/09/2563 74,139.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 638 รายการ