f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23/01/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/01/2563 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/01/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/01/2563 9,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด DIAMOND GRADE แบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. 09/01/2563 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 253,076.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10/01/2563 18,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 07/01/2563 17,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/01/2563 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/01/2563 22,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/01/2563 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงสตูล จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 25/12/2562 18,657.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงสตูล จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 25/12/2562 11,232.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงสตูล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 07/01/2563 1,127,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 21/11/2562 142,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 390 รายการ