f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1546 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 31,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1547 แขวงทางหลวงสตูล วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2562 23,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1548 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1549 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 77,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1550 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1551 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 23,688.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1552 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 92,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1553 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 31/01/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1554 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2562 6,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1555 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2562 89,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1556 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1557 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 15,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1558 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 34,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1559 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 236,801.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1560 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,546 ถึง 1,560 จาก 1,605 รายการ