f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1561 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 34,918.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1562 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 21/01/2562 5,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1563 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 21/01/2562 9,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1564 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 21/01/2562 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1565 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา-ละงู ระหว่าง กม.30+000 - กม.40+680 และทางหลวงหมายเลข 4371 ตอน สามแยก-หยงสตาร์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+959 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางเป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 209,667.00 ตร.ม. 24/01/2562 119,510.19 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1566 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณแยกละงู - โลตัส ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.96+624 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ 25/01/2562 935,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1567 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2562 23,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1568 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/01/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1569 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 62017348934 21/01/2562 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1570 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 93,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1571 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 21,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1572 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 15/01/2562 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1573 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2562 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1574 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอน นาลาน-เจ๊ะบิลัง ระหว่าง กม.0+000-กม.9+170 ปริมาณงานทั้งสิ้น 116,066.00 ตร.ม. 14/01/2562 103,063.98 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1575 แขวงทางหลวงสตูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล 14/01/2562 236,801.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,561 ถึง 1,575 จาก 1,605 รายการ