f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62037303754
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 416 ตอนควบคุม 0102 ตอน ละงู - สามแยก ระหว่าง กม.38+587 - กม.40+000 (กม.ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.93+663 - กม.95+076) ปริมาณงาน 1 แห
งบประมาณ 3,750,000.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 25/04/2562 25/05/2562
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ