วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 20/10/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ระหว่าง กม.220+000 - กม.227+500 SB, ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ - บ้านทอน ระหว่าง กม. 42+000 - กม.51+450 LT.,RT เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 04/10/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร ระหว่าง กม.51+100 - กม.56+000 ระยะทาง 4.900 กม. ปริมาณงาน 1 แหง จำนวน 30 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 30/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 420301 ตอน กอตอ – ปูต๊ะ ระหว่าง กม.180+925 – กม.185+275 SB..(เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.348 กม. ปริมาณงาน 32,511 ตารางเมตร จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 22/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ รพหว่าง กม.29+400 - กม.31+500 ระยะทาง 2.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 23 รายการ ID 661504099 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 21/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยี่งอ - มะรือโบ ระหว่าง กม.8+821 - กม.9+287 ระยะทาง 0.466 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 39 รายการ ID 661501042 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 21/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0102 ตอน ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.33+600 - กม.34+940 LT. ระยะทาง 1.340 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ ID 66025195 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 20/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส - มะนังตายอ ระหว่าง กม.3+460 - กม.4+860 ระยะทาง 1.400 กม. ปริมาณงาน 32,097 ตารางเมตร จำนวน 7 รายการ ID 66020873 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 20/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ – รือเสาะ ระหว่าง กม.11+547 – กม.13+540 ระยะทาง 1.993 กม. ปริมาณงาน 20,557 ตารางเมตร จำนวน 9 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 20/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบหอ - รือเสาะ ระหว่าง กม.13+015 - กม.16+130 ระยะทาง 3.115 กม. ปริมาณงาน 30,428 ตารางเมตร จำนวน 9 รายการ ID 66025002 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 20/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน ลอคอกาเว - ไอร์ซอเร๊ะ ระหว่าง กม.21+000 - กม.23+054 ระยะทาง 2.054 กม. ปริมาณงาน 20,308 ตารางเมตร จำนวน 9 รายการ ID 66025016 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 246 รายการ