วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65120004618
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4062 ตอนควบคุม 0100 ตอน บูเก๊ะตา - สอวอนอก ที่ กม.11+403 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 12 รายการ ID 66022430
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,200,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 06/12/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ