f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
331 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
332 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาทาสีขอบคันหิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ 09/09/2562 93,404.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
333 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาซ่อมไฟ High mast บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเนินพิชัย-คลองหวะ 06/09/2562 102,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
334 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
335 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 06/09/2562 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
336 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 213,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
337 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
338 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 19,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
339 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
340 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะจง 05/09/2562 18,865.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
341 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
342 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยายพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 17,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
343 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาจง 29/08/2562 10,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
344 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง พื้นที่ควบคุมหมวดทางหลวงหาดใหญ่ ปริมาณทั้งสิ้น 202,248.00 ตร.ม. 29/08/2562 107,191.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
345 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 13,712.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 331 ถึง 345 จาก 581 รายการ