f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
331 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 25,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
332 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 9,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
333 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาจะง 21/12/2561 9,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
334 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 18,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
335 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 8,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
336 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2561 6,289.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
337 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
338 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 244,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
339 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/12/2561 8,954.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
340 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 170,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
341 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 91,859.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
342 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 42,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
343 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ไม้กวาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 10,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
344 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 58,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
345 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุน) 25/12/2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 331 ถึง 345 จาก 357 รายการ