f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
316 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 6,232.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
317 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 6,147.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
318 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 6,417.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
319 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 53,005.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
320 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ปริมาณงาน 7 ต้น 17/09/2562 103,453.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
321 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 17/09/2562 2,580,739.29 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
322 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
323 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 13,441.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
324 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
325 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 5,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
326 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 42,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
327 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 9,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
328 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 97,569.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
329 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
330 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 5,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 316 ถึง 330 จาก 581 รายการ