f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
316 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 62,558.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
317 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 19,558.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
318 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 7,708.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
319 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2562 234,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
320 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 86,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
321 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมารื้อถอนเสาตอม่อสะพานลอยคนเดินข้าม 14/01/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
322 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุยานพาหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2562 9,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
323 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
324 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
325 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/01/2562 91,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
326 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2561 10,824.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
327 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 28,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
328 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 11,264.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
329 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 30,305.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
330 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ซื้้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2561 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 316 ถึง 330 จาก 358 รายการ