f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 15/05/2563 ถึง 31/07/2563 เลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24/04/2563 ถึง 14/05/2563 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา