f
ประกาศเลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ลงวันที่ 22/06/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 877 ดาวน์โหลด

'