f
ประกาศเลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง :พนักงานเครื่องกล พนักงานธุรการและพนักงานโยธา
ลงวันที่ 22/06/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องกล พนักงานธุรการและพนักงานโยธา 625 ดาวน์โหลด

'