f
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้ง 2 (รอบสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง : พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ลงวันที่ 14/07/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รอบสอบสัมภาษณ์ 1207 ดาวน์โหลด

'