f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่นๆ 22/07/2563 8,095.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2563 201,748.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสตูล จ้างถอด ย้าย ล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07890-59 20/07/2563 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/07/2563 14,595.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/07/2563 6,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสตูล 63077224067 14/07/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) 14/07/2563 5,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 14/07/2563 5,905.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ 06/07/2563 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการป้องกันและกำจัดปลวก บ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงฯ 08/07/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/07/2563 8,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 15,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด High Mast หลอดไฟขนาด 400 W.MH. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยใช้เสาไฟ 25.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.5+000 - กม.5+250 ปริมาณงาน 2 ต้น จำนวน 3 รายการ 01/07/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 29/06/2563 28,652.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 632 รายการ