f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/11/2566 27,691.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/11/2566 5,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน ทล. 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.64+556 - กม.64+900 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และทล. 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.105+600 - กม.106+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 9,606.00 ตร.ม 20/12/2566 1,383,264.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 31/10/2566 38,935.73 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 31/10/2566 30,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 31/10/2566 64,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 31/10/2566 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/10/2566 353,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 18/10/2566 271,469.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสตูล จ้างทำตรายาง 18/10/2566 5,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 16/10/2566 11,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสตูล เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 01/10/2566 37,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสตูล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 09/10/2566 53,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสตูล การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2566 90,545.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/09/2566 37,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,566 รายการ