f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/11/2562 18,832.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 05/11/2562 26,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/11/2562 6,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/11/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/10/2562 11,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม.79+496 - กม.79+896 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/10/2562 3,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ระหว่าง กม.75+275 - กม.75+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/10/2562 7,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/09/2562 23,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งชุดกล้องวงจรปิด สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 30/09/2562 166,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในและระบบอินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 30/09/2562 221,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 27/09/2562 499,664.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งม่านพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 27/09/2562 495,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 14 เครื่อง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 27/09/2562 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 108,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 390 รายการ