f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติกบริเวณคอนกรีตบาริเออร์เกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู- ฉลุง ระหว่าง กม.113+890-กม.114+620 27/08/2563 99,876.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 6,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563 50,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 25/08/2563 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2563 12,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 26/08/2563 88,576.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/08/2563 24,265.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล 25/08/2563 199,918.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.30+978 - กม.31+025 ระยะทาง 0.047 กม. ปริมาณงาน 627 ตร.ม. จำนวน 5 รายการ 25/08/2563 205,748.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.8+565 - กม.8+765 ระยะทาง 0.200 กม. ปริมาณงาน 1,800 ตร.ม. จำนวน 2 รายการ 25/08/2563 499,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 98,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 89,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/08/2563 18,787.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 26,452.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 638 รายการ