f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 11/12/2562 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/12/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด DIAMOND GRADE แบบหน้าเดียว 03/12/2562 96,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-M314 NV 04/12/2562 16,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/12/2562 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/12/2562 47,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/12/2562 21,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2562 34,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสตูล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 28/11/2562 1,127,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด Diamond Grade แบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. 26/11/2562 97,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่นๆ 26/11/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 26/11/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 26/11/2562 37,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 15,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2562 10,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 390 รายการ