f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/12/2566 7,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/12/2566 12,864.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/12/2566 42,767.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 30/11/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 30/11/2566 17,862.41 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/12/2566 42,767.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 30/11/2566 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/11/2566 230,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/11/2566 7,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 30/11/2566 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 23/11/2566 5,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 21/11/2566 5,052.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/11/2566 16,330.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 499,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 74,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,566 รายการ