f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 89,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 14,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 27,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/06/2563 7,235.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2563 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/06/2563 7,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/06/2563 7,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 26,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.89+070 - กม.89+386 ระยะทาง 0.316 กม. ปริมาณงาน 199.00 ตร.ม. 09/06/2563 79,401.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/06/2563 6,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 13,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/06/2563 6,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.2+050 - กม.2+367 ระยะทาง 0.317 กม. ปริมาณงาน 14,000.00 ตร.ม. 04/06/2563 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 638 รายการ