f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 87,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงและการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 26/09/2562 460,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 25,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 8,099.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 29,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 53,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 26,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 14,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 19,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 168,663.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2562 12,625.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด Diamond Grade 24/09/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/09/2562 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/09/2562 5,139.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 390 รายการ