f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/09/2566 487,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/09/2566 9,304.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/09/2566 492,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18/09/2566 11,440.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 13/09/2566 14,296.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 13/09/2566 485,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 11/09/2566 39,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 11/09/2566 5,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/09/2566 9,071.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสตูล ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 20 รายการ 08/09/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/09/2566 7,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 06/09/2566 16,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/09/2566 476,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 04/09/2566 44,297.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/08/2566 487,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,566 รายการ