f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 26/12/2566 80,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุวัสดุหล่อลื่น 26/12/2566 17,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/12/2566 290,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุหล่อลื่น 21/12/2566 17,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 20/12/2566 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 20/12/2566 20,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/12/2566 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 18/12/2566 271,469.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาทำการปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.86+581 - กม.86+716 จำนวน 3 รายการ 20/12/2566 202,295.25 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาตัดหญ้า ทล.4184 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+600 และ ทล. 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+453 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 196,725.00 ตร.ม. 18/12/2566 129,838.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด High Mast ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.62+275 - กม.62+440 และระหว่าง กม.78+305 - กม.86+820 ปริมาณงาน 12 ต้น 13/01/2567 2,107,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.49+000 - กม.66+000 กม.77+000 - กม.85+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 144,297 ตร.ม. 13/12/2566 95,236.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง 77+000 - กม.83+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 57,350 ตร.ม. 13/12/2566 302,234.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/12/2566 130,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12/12/2566 307,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,566 รายการ