f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา-สวนเทศ ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+425 ปริมาณงาน 155,676.00 ตร.ม. 02/09/2563 93,405.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 28,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.54+775 ระยะทาง 54.775 กม. 01/09/2563 464,790.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/09/2563 31,690.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.98+000 - กม.131+072 และทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ศาลากันตง - ตำมะลัง ระหว่าง กม.93+240 - กม.99+890 31/08/2563 97,605.12 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/08/2563 12,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสตูล วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 28,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติกบริเวณคอนกรีตบาริเออร์เกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู- ฉลุง ระหว่าง กม.113+890-กม.114+620 27/08/2563 99,876.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 6,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563 50,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 25/08/2563 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2563 12,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 632 รายการ