f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2563 33,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/12/2562 95,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/12/2562 85,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/12/2562 9,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/12/2562 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 25/12/2562 6,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 25/12/2562 85,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25/12/2562 5,424.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/12/2562 93,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงสตูล ขายทอดตลาด 18/11/2562 11,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 12,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2562 236,801.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหม่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย 11/12/2562 5,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13/12/2562 93,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงสตูล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 12/12/2562 1,127,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 390 รายการ