f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการป้องกันและกำจัดปลวก บ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงฯ 08/07/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/07/2563 8,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 15,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด High Mast หลอดไฟขนาด 400 W.MH. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยใช้เสาไฟ 25.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.5+000 - กม.5+250 ปริมาณงาน 2 ต้น จำนวน 3 รายการ 01/07/2563 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 29/06/2563 28,652.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2563 36,792.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล 22/06/2563 199,918.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสตูล จ้างย้าย ล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-1565-45 22/06/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/06/2563 20,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 10,864.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสตูล างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-M314 NV หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00746-57 17/06/2563 24,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสตูล จ้างทำป้ายพาสวูด สวนป่ากรมทางหลวง 4371 17/06/2563 6,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/06/2563 5,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 638 รายการ