f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/09/2566 20,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี๗) 26/09/2566 120,653.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2566 25,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2566 28,915.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี๗) 26/09/2566 90,489.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 22/09/2566 373,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/09/2566 18,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ 21/09/2566 11,260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/09/2566 17,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี๗) 18/09/2566 192,985.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล ๙๑ 18/09/2566 47,990.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า 19/09/2566 483,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/09/2566 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 18/09/2566 14,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 18/09/2566 6,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,566 รายการ