f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสตูล จ้างอัดน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 24/08/2563 20,511.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-09203-58 24/08/2563 7,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/08/2563 5,485.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 8,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 37,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 95,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/08/2563 15,837.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่นๆ 19/08/2563 5,112.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 17,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 06/08/2563 6,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.64+000 - กม.65+650 ระยะทาง 1.650 กม. ปริมาณงาน 19,800 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 04/08/2563 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 03/08/2563 27,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 638 รายการ