f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 390,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 102,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 100,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/11/2566 11,137.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/11/2566 13,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(B7) 14/11/2566 271,469.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 14/11/2566 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 14/11/2566 18,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 14/11/2566 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร 14/11/2566 39,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 13/11/2566 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/11/2566 42,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุอื่น ๆ 09/11/2566 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/11/2566 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 01/11/2566 47,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,566 รายการ