วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 30/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาติดตั้งงานเครื่องหมายนำทาง ทล 420303 ระหว่าง กม.211+988 - กม.258+862 SB, NB (เป็นตอนๆ), ทล 420304 ระหว่าง กม.258+862 - กม.261+462 SB, NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 49.474 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 4 รายการ ID 651531003 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 30/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาติดตั้งงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ - สะปอม ตอน 3 ระหว่าง กม.193+536 - กม.211+988 SB, NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 18.452 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 8,659 อัน) จำนวน 5 รายการ ID 651531002 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 30/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาผลิตและติดตั้งงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.11+547 - กม.31+636 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 20.089 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ ID 651531000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 30/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาผลิตและติดตั้งงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ - จือมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.19+036 - กม.53+411 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 34.375 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ ID 651530999 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปุต๊ะ ตอน 1 ระหว่าง กม.189+140 - กม.193+536 SB.,NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.968 กม. ปริมาณงาน 51,965 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ID651377 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส งานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยี่งอ - มะรือโบ ระหว่าง กม.3+750 – กม.7+450 ระยะทาง 3.700 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 28 รายการ ID651504122 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธิวาส – มะนังตายอ ระหว่าง กม.1+640 – กม.3+115 LT., RT. ระยะทาง 1.475 กม. ปริมาณงาน 37,321 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ID651443 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ – ปูต๊ะ ตอน 4 ระหว่าง กม.179+555 – กม.184+002 SB.,NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.151 กม. ปริมาณงาน 35,351 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ ID653270 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม – ปาเสมัส ระหว่าง กม.215+216 – กม.218+216 NB. ระยะทาง 3.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 12 รายการ ID651700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4056 ตอนควบคุม 0101 ตอน เขากง – โคกสุมุ ระหว่าง กม.5+225 – กม.6+060 ระยะทาง 0.835 กม. ปริมาณงาน 10,252 ตร.ม. จำนวน 10 รายการ ID651583 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 246 รายการ