วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110024735
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบหอ – รือเสาะ ระหว่าง กม.12+774 – กม.14+312 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.538 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 680 ม.) จำนวน 2 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 22/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ชื่อโครงการมีความคลาดเคลื่อน