วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110024727
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน–ไอร์ตากอระหว่าง กม.3+800– กม.9+324LT., RT. (เป็นตอนๆ)ระยะทาง 5.524 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 952ม.) จำนวน 2 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,100,000.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 22/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ชื่อโครงการมีความคลาดเคลื่อน