f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
301 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างปีะกอบงานก่อสร้างอาคารป้อมยามรักษาความปลอดภัยบริเวณบ้านพัก สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 14/08/2562 309,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
302 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 2 หลัง สำนักทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2562 447,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
303 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบส่งกำลังรถบรรทุก หมายเลข 74-6080-05-9 จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 42,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
304 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบส่งกำลังของรถบรรทุก หมายเลข 74-6080-05-9 จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 42,300.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
305 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบซีลปั้มน้ำของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 8 รายการ 14/08/2562 9,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
306 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 12,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
307 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 6,515.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 6,515.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
308 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 6,515.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 6,515.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
309 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 112,380.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 112,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
310 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 6,200.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
311 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาติดตั้งขาตั้งเครื่อง Projector จำนวน 1 งาน เป็นเงินจำนวน 5,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
312 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟ จำนวน 1 รายการ 07/08/2562 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
313 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 245-70R-16 จำนวน 1 รายการ 07/08/2562 23,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
314 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP ADVANTAGE จำนวน 2 รายการ เป็นเงินจำนวน 8,400.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
315 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบตัวถังและกะบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 120,375.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 120,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 301 ถึง 315 จาก 463 รายการ