f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1441 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 161,484.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1442 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 27/05/2562 19,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1443 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1444 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2562 245,853.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1445 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2562 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1446 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2562 20,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1447 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562 13,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1448 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562 8,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1449 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 23,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1450 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 48,325.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1451 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 13,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1452 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 13,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1453 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2562 95,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1454 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2562 20,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1455 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2562 69,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,441 ถึง 1,455 จาก 1,605 รายการ