f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1426 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2562 93,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1427 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/08/2562 8,675.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1428 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง สีเหลือง ชนิด Diamond Grade แบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. 20/08/2562 98,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1429 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 81,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1430 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.0+085 - กม.0+300 ระยะทาง 0.215 กม. จำนวน 4 รายการ 19/08/2562 648,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1431 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/08/2562 5,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1432 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 12,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1433 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 66,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1434 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2562 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1435 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2562 232,371.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1436 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2562 9,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1437 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2562 25,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1438 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2562 16,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1439 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 66,030.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1440 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2562 67,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,426 ถึง 1,440 จาก 1,657 รายการ