f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/11/2566 311/60/67/47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 24/11/2566 311/30/67/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 27/11/2566 311/45/67/44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/11/2566 311/60/67/45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/11/2566 311/35/67/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/11/2566 311/60/67/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ในเส้นทางความรับผิดชอบของ ขท.สงขลาที่ 1 ปริมาณงาน 522,320.00 ตร.ม. จำนวน 2 สายทาง 13/11/2566 311/-/67/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 07/11/2566 311/40/67/04 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 10/11/2566 311/30/67/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 จ้างซ่อมเสาป้ายเตือนหัวเกาะและเสาไฟสัญญาณกระพริบ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขบ - 7041 สงขลา ชนเสาป้ายเตือนหัวเกาะและเสาไฟสัญญาณกระพริบ ในทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควนหิน - สงขลา ที่กม.25+575 ด้านขวาทาง 07/11/2566 311/67/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อยทางหลวง ในเส้นทางความรับผิดชอบของ ขท.สงขลาที่ 1 ปริมาณงาน 624 ต้น 07/11/2566 311/-/67/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 07/11/2566 311/45/67/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 06/11/2566 311/35/67/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 03/11/2566 311/35/67/03 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 02/11/2566 311/35/67/02 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 270 รายการ