f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/11/2566 311/60/67/47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 24/11/2566 311/30/67/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 27/11/2566 311/45/67/44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27/11/2566 311/60/67/45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 :ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 22/11/2566 311/35/67/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/11/2566 311/60/67/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2566 311/60/67/39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2566 311/60/67/38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/11/2566 311/67/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 ซื้อวัสดุเกษตร 17/11/2566 311/67/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 ซื้อใช้ซ่อมศาลาที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 408 15/11/2566 311/60/67/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 ซื้อใช้ติดตั้ง ในทางหลวงหมายเลข 4083 ที่ กม.1+500 14/11/2566 311/60/67/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14/11/2566 311/40/67/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ในเส้นทางความรับผิดชอบของ ขท.สงขลาที่ 1 ปริมาณงาน 522,320.00 ตร.ม. จำนวน 2 สายทาง 13/11/2566 311/-/67/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 06/11/2566 311/45/67/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,390 รายการ