f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ในการจัดประชุมมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 311/-/63/60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 311/60/63/56 10/01/2563 09/01/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 ซื้อวัสดุเกษตร 07/01/2563 07/01/2563 311/70/63/54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 06/01/2563 311/60/63/53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 06/01/2563 311/60/63/52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 03/01/2563 03/01/2563 311/-/63/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 27/12/2562 311/60/63/50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 311/60/63/49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 311/60/63/48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 จ้างทำป้ายไวนิล 23/12/2562 23/12/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 วัสดุก่อสร้าง 23/12/2562 23/12/2562 311/60/63/47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 23/12/2562 311/60/63/44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 23/12/2562 311/35/63/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 20/12/2562 20/12/2562 311/-/63/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง-ท่าท้อน 19/12/2562 19/12/2562 311/-/63/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 321 รายการ