f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 03/01/2563 03/01/2563 311/-/63/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 วัสดุก่อสร้าง 23/12/2562 23/12/2562 311/60/63/47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 20/12/2562 20/12/2562 311/-/63/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง-ท่าท้อน 19/12/2562 19/12/2562 311/-/63/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 43 18/12/2562 18/12/2562 311-/-/63/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 จ้างเหมางานถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่างกม.1240+600-กม.1248+000 เป็นตอนๆ 11/12/2562 11/12/2562 311/-/63/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 จ้างเหมางานก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 21/11/2562 21/11/2562 311/-/63/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 21/11/2562 311/45/63/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ งานขุดลอกรางระบายน้ำ 15/11/2562 15/11/2562 311/-/63/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/45/62/301 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 ซื้อวัสดุก่สร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/60/62/300 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ปริมาณงาน 7 ต้น 17/09/2562 17/09/2562 311/-/62/296 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 จ้างเหมาทาสีขอบคันหิน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ 09/09/2562 09/09/2562 311/-/62/277 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 จ้างเหมาซ่อมไฟ High mast บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนเนินพิชัย-คลองหวะ 06/09/2562 06/09/2562 311/-/62/276 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง พื้นที่ควบคุมหมวดทางหลวงหาดใหญ่ ปริมาณทั้งสิ้น 202,248.00 ตร.ม. 29/08/2562 29/08/2562 311/-/62/264 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ