f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 30/04/2567 ถึง 10/05/2567 ประกาศขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/04/2567 ถึง 08/05/2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
3 ประกาศรับสมัคร 21/04/2567 ถึง 26/04/2567 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์
4 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 26/10/2566 ถึง 30/11/2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17/10/2566 ถึง 31/10/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
6 ประกาศรับสมัคร 04/10/2566 ถึง 12/10/2566 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
7 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/10/2565 ถึง 07/10/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 28/09/2565 ถึง 01/11/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สูงกว่าตำแหน่งคนงาน (ตามวุฒิการศึกษา)
9 ประกาศรับสมัคร 20/09/2565 ถึง 27/09/2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สูงกว่าตำแหน่งคนงาน (ตามวุฒิการศึกษา)