f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1111 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด งานงบประมาณ 10/01/2562 10,095.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1112 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานเงินทุนฯ 10/01/2562 25,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1113 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด งานเงินทุนฯ 10/01/2562 11,550.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1114 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อไส้กรองของรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2562 6,684.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1115 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อหมึก Tonner HP 30X (CF230X) 312 จำนวน 2 กล่อง 03/01/2562 6,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1116 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข ๔๔-๘๑๗๕-๐๗-๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 8,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1117 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข ๔๔-๙๐๐๔-๑๑-๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 11,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1118 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข ๔๔-๘๑๗๕-๐๗-๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 8,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1119 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข ๘๒-๖๑๓๖-๑๕-๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1120 สำนักงานทางหลวงที่ 18 61127456933 27/12/2561 8,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1121 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข ๘๒-๖๑๓๖+๑๕-๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1122 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 26/12/2561 7,563.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1123 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/12/2561 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1124 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบไฮดรอลิคขิงรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6024-92-1 จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 12,122.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1125 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข ๒๕-๖๘๖๐-๐๕-๐ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 228,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,111 ถึง 1,125 จาก 1,137 รายการ