f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
226 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ 24/09/2562 33,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
227 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 24/09/2562 42,250.48 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
228 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 39,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
229 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 8,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
230 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 33,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
231 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 186,154.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
232 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 16/09/2562 79,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
233 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ 16/09/2562 42,026.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
234 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถขุด - ตัก ล้อยาง หมายเลข 15-6508-17-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
235 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถพ่วง/หางลาก รถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 44,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
236 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางของรถหางลาก จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 15-6226-94-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 48,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
237 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 8,640.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
238 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 33,220.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
239 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6222-04-2 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 19,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
240 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9153-13-2 จำนวน 9 รายการ 11/09/2562 39,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 226 ถึง 240 จาก 463 รายการ