f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2563
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 63047137582
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และส่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 18
งบประมาณ 499,639.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ยกเลิก
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 08/04/2563 14/04/2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 08/04/2563 14/04/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ 08/04/2563 14/04/2563