f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66119460504
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบห้ามล้อของรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานเงินทุนฯ)
งบประมาณ 19,795.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 27/11/2566 07/12/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ