วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4217 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดุซงญอ – ไอร์ตากอ ระหว่าง กม.5+400 – กม.8+000 ระยะทาง 2.600 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ ID651501063 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ – รือเสาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.17+300 – กม.19+800 ระยะทาง 2.500 กม. ปริมาณงาน 24,973 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ ID651578 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม – ปาเสมัส ระหว่าง กม.256+000 – กม.257+170 SB.,NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.170 กม. ปริมาณงาน 25,010 ตร.ม. จำนวน 7รายการ ID651376 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะนังตายอ – จือมอ ระหว่าง กม.50+333 - กม.50+387 ระยะทาง 0.054 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 34 รายการ ID651502040 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 24/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ – ศรีสาคร ระหว่าง กม.43+365 – กม.50+000 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 2.604 กม. ปริมาณงาน 22,101 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ ID651444 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 12/10/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนราธิวาส จ.นราธิวาส ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ ID 65205114 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 12/10/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสุไหงโก-ลก แขวงทางหลวงนราธิวาส จ.นราธิวาส ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ ID 65205112 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 12/10/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการ และชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงนราธิวาส จ.นราธิวาส ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ ID 65205114 เปลี่ยนแปลงแผน
79 18/06/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ทล.40580101, ทล.40580102, ทล.40600300, ทล.41680100, ทล.41550100, ทล.41070100 จำนวน 1,482 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 25/05/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 0042 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ระหว่าง กม.180+800 - กม.181+000 NB., SB. ระยะทาง 0.200 กม. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 246 รายการ