วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110024772
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 – กม. 33+000 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส – สะปอม ระหว่าง กม.14+600 – กม.18+243 ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 11/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ