f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 07/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 23/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18 งานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 - กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 30/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 27/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ ยกเลิกแผน
26 26/09/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 26 จาก 26 รายการ